Projekt Parcour

zakończony w 2021.Q1

W wyniku realizacji projektu, dzięki zaangażowaniu i przekazywaniu unikalnego know-how poszczególnych partnerów, wspólnych badań i prac rozwojowych, dzięki pracom poszczególnych podmiotów biorących udział w projekcie międzynarodowym, stworzony został prototyp licznik cząstek o wysokiej klasy dokładności ale jednocześnie miniaturowy, o zasilaniu bateryjnym.

Uzyskanie takich parametrów będzie możliwe przy użyciu innego podejścia do czujnika optycznego, niż typowa stosowana metoda rozproszenia światła laserowego. Spójne światło w momencie kontaktu z cząsteczką w komorze pomiarowej tworzy obraz dyfrakcyjny. Dyfrakcja następuje zgodnie z funkcją Bessela i jeśli cząstka znajduje się w środku spójnej wiązki światła, generowany jest symetryczny obraz. Ten obraz zawiera minima i maksima intensywności, które są bezpośrednio związane z wielkością cząstek (poniższy rysunek). W projekcie ParCour zbadamy możliwość użycia tej metody z układem matrycowej fotodiody i diodami LED jako źródłem światła. Fotodiody muszą być zaprojektowane tak, aby móc wykryć maksima i minima obrazu dyfrakcyjnego. Powinno to być zrobione w ciągu kilku μs i przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu analizy. Z tego powodu elektronika musi być zaprojektowana do rozwiązywania funkcji Bessela. Diody LED mogą dać spójności światła w zakresie 10 μm – 100 μm, co wystarcza, aby wielkość mierzonych cząstek wynosiła do 100 μm. Diody LED są w niektórych przypadkach lepsze od diod laserowych, ponieważ są tańsze i dostępne dla wielu długości fali. Zmiana długości fali może umożliwić dokładne analizy wielkości i składu cząstek podczas dalszej analizy sygnału fluorescencji.

Kontakt

Biuro

ul. Zygmunta Vogla 8 (I. piętro)
02-963 Warszawa
office@larslighting.pl

Dane Rejestrowe

Lars Lighting sp. z o.o.
ul. Zygmunta Vogla 8
02­-963 Warszawa
NIP 5342502351